เพียวเม็ด


เพียวเม็ด อันแน่นด้วยสารอาหารพืช ที่ช่วยบำรุงและป้องกันโรคเชื้อรา รากเน่า โคนเน่า ได้อย่างชัดเจน 
วิธีใช้ง่ายๆเพียงแค่หว่านหรือโรยลงดิน 1 ถุง ใช้ได้4-6 ไร่ *ใส่เดือนละ 1ครั้ง หรือผสมปุ๋ย 50 กิโล หรือ ทาแผลหน้าโคนต้น สมานแผล ไฟท็อปเธอร่า