พืชไร่

ข้าวโพด

อ้อย

ข้าวโพดป้า

อ้อยสมจิตร

ข้าวโพดสมบัติ

มันพี่สมาน

อ้อยพี่สน

ปลูกข้าวโพดไม่ใส่ปุ๋ย

มะพร้าวน้ำหอมปลูกง่าย

ปลูกอินทผาลัมเมืองระยอง

มันสำปะหลัง ปลดหนี้

เกษตรเพียวเพียว เพียวผง ถั่วดาวอินคา ลุงทองเอิบ

สับปะรด ป้าประทุม

ข้าวโพด พี่วังทอง

กระชาย-เผือก พี่กาญจนา

เพียวผง+เพียวเอ็กซ์ พริก-ข้าวโพด ลุงบุญรอด

ยางพารา-สับปะรด ลุงธนู

ข้าว-มะละกอ ลุงไกร

ข้าวโพดอ่อน พี่จินตนา

ข้าวโพด พี่ละไม

ข้าวโพด พี่ณัฐฐา

สมหวัง(แห้ว) พี่มนตรี

สับปะรด-พี่น้อย

ข้าวโพด-พี่วันเพ็ญ

ข้าวโพด-พี่มนัส

สับปะรด พี่อุทัยวรรณ

ข้าวโพด-พี่บัวเรียน

ข้าวโพดอ่อน-ลุงสำราญ

มะพร้าว-พี่นิภาพร , สับปะรด-พี่สมคิด

ข้าวโพด-พี่ตูม

ข้าวโพด-พี่สานฝน