รายการเกษตรเพียวเพียว เพียว1 เพียว2 แรงกำลัง2 สุดสุด เพียวผง ตัวเดียวโดน ตัวเดียวอยู่

ผลิตภัณฑ์เพียว


เพียวเพาเวอร์ พลัง 3 อิน 1
เพียวพาวเวอร์ สารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรเข้มข้น เพิ่มพลังการดูดซึม แพร่กระจายได้รวดเร็ว ลดการชะล้างจากลม แดด และฝน แพร่กระจาย และนำพาสารต่างๆ เข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว..


เพียวเวิร์ค
เพียวเวิร์ค(กรดอะมิโนน้ำ สูตร3) คุณสมบัติ เมื่อฉีดพ่นพืชสามารถนำไปใช้งานในกระบวนการต่างๆได้รวดเร็ว ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน(เพิ่มคุณภาพ) สังเคราะห์แสง(ใบเขียว) เป็นสารตั้งต้นฮอร์โมน ช่วยในการขยายเซลล์ของพืช ส่งเสริมการติดดอก ติดผล เพิ่มความหวาน สีสัน ผลผลิตมีคุณภาพ..


เพียวXเอ็กซ์ ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช
เพียวเอ็กซ์ สารอินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช อาทิเช่น เพลี้ย หนอน แมลงบั่ว และแมลงชนิดต่างๆและช่วยป้องกันเชื้อรา โรคราก เน่าโคนเน่า ใบจุด ช่วยลดปัญหาผลผลิตเสียหายจากการเข้าทำลายของโรคและแมลงได้ สกัดจากธรรมชาติ จึงปลอดภัย สามารถกำจัดแมลงตั้งแต่ระยะไข่ จนถึงตัวเต็มวัย ช่วย..


สุด สุด เพียวผง
เพียวผง (กระอะมิโนผง สูตร 4) คุณสมบัติ อนุภาคขนาดเล็ก ดูดซึมทันที ใช้น้อย เห็นผลไว พืชสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งเสริมการติดดอกและการติดผล เพิ่มความหวานและความสดของสีสันในพืช ผลผลิตมีคุณภาพ ช่วยลดความเครียดของพืช ป้องกันเชื้อรา ..


เพียว 1 สินค้าเกษตรยอดนิยม
เพียว 1 วัคซีนพืช คุณสมบัติ เป็นตัวช่วยเสริมการทำงานให้กับพืช เมื่อฉีดพ่นตามระยะ พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ เพิ่มภูมิต้านทานโรคแมลง และสามารถใช้เคลือบ แช่เมล็ดพันธุ์พืช เพื่อป้องกันเชื้อรา และ สกัดจากธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม..


เพียว 2 สูตรเข้มข้น
เพียว2 (กรดอะมิโนน้ำ สูตร2) คุณสมบัติ ของกรดอะมิโนพืช ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน การสังเคราะห์แสง เป็นสารตั้งต้นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อพืช ส่งเสริมการติดดอกและการติดผล เพิ่มความหวานและความสดของสีสันในพืช ผลผลิตมีคุณภาพ และช่วยทำให้ดินร่วนซุย..

เกษตรกรใช้เพียว

ข้าว

ยางพารา,ปาล์ม

อ้อย,มันสำปะหลัง

พืชไร่

ผลไม้

พืชผักและอื่นๆ