รายการเกษตรเพียวเพียว เพียว1 เพียว2 แรงกำลัง2 สุดสุด เพียวผง ตัวเดียวโดน ตัวเดียวอยู่

ผลิตภัณฑ์เพียว


เพียวเวิร์ค เพิ่มผลผลิตคูณ2
เพียวเวิร์ค ดูดซึมไว เห็นผลชัดเจน ใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ผลไม้ และพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ เห็ด สกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ..


เพียวXเอ็กซ์ ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช
เพียวเอ็กซ์ สารอินทรีย์ป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืช อาทิเช่น เพลี้ย หนอน แมลงบั่ว และแมลงชนิดต่างๆและช่วยป้องกันเชื้อรา โรคราก เน่าโคนเน่า ใบจุด ช่วยลดปัญหาผลผลิตเสียหายจากการเข้าทำลายของโรคและแมลงได้ สกัดจากธรรมชาติ จึงปลอดภัย สามารถกำจัดแมลงตั้งแต่ระยะไข่ จนถึงตัวเต็มวัย ช่วย..


สุด สุด เพียวผง
เพียวผง นวัตกรรมของเพียว ที่ทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่ายๆ ช่วยบำรุงทุกระยะการเติบโต เสริมสร้างความสมบูรณ์ ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ลดปัญหาเรื่องผลผลิตเสียหาย มีสารป้องกันเชื้อรา เพียวผง 1 ซอง ฉีดได้ 3-6 ไร่ เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ..


เพียว 1 สินค้าเกษตรยอดนิยม
ผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง รักษาคุณภาพที่ดีไว้ จึงใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด เช่น ข้าว พืชไร่ ไม้ผล ยางพารา ปาล์ม และผักสวนครัวฯ เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช สกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ..


เพียว 2 สูตรเข้มข้น
ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐาน และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นำมาผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อให้ได้สารสกัดที่เหมาะสมสำหรับพืช พืชจึงสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันที สกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม..

เกษตรกรใช้เพียว

ข้าว

ยางพารา,ปาล์ม

อ้อย,มันสำปะหลัง

พืชไร่

ผลไม้

พืชผักและอื่นๆ