เพียวเพาเวอร์ พลัง 3 อิน 1


พลังที่ 1 เพิ่มพลังการดูดซึม แพร่กระจายได้รวดเร็ว  ลดการชะล้างจากลมแดด และฝน แพร่กระจาย และนำพาสารต่างๆเข้าสู่พืช

พลังที่ 2ช่วยเสริมฤทธิ์สารกำจัดศัตรูพืช และช่วยคุมไข่หนอน แมลง ลดการใช้สารเคมี

พลังที่ 3 ปรับสมดุลของน้ำให้เหมาะสม  เพิ่มประสิทธิภาพของสารต่างๆ ได้มากขึ้น