ผลิตภัณฑ์เพียว/วิธีใช้


เพียวกู๊ดพลัส
เพียวกู๊ดพลัส เปลี่ยนดินให้มีพลัง ช่วยแก้ปัญหา ดินเสียให้กับมามีคุณภาพอีกครั้ง ยับยั้งโรคเชื้อราและแบคทีเรีย ช่วยให้โครงสร้างดินดี ร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี รากเดินสะดวก ลดปัญหาเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช เพิ่มจุลลินทรีย์ในดินให้กับมามีชีวิตอีกครั้ง..


เพียวเพาเวอร์ พลัง 3 อิน 1
เพียวพาวเวอร์ สารเพิ่มประสิทธิภาพสูตรเข้มข้น เพิ่มพลังการดูดซึม แพร่กระจายได้รวดเร็ว ลดการชะล้างจากลม แดด และฝน แพร่กระจาย และนำพาสารต่างๆ เข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว..


เพียวXเอ็กซ์ ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช
เพียวเอ็กซ์ สารอินทรีย์ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืช ช่วยลดปัญหาผลผลิตเสียหาย สกัดจากธรรมชาติ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด..


เพียวเวิร์ค
เพียวเวิร์ค(กรดอะมิโนน้ำ สูตร3) คุณสมบัติ เมื่อฉีดพ่นพืชสามารถนำไปใช้งานในกระบวนการต่างๆได้รวดเร็ว ช่วยในการสังเคราะห์โปรตีน(เพิ่มคุณภาพ) สังเคราะห์แสง(ใบเขียว) เป็นสารตั้งต้นฮอร์โมน ช่วยในการขยายเซลล์ของพืช ส่งเสริมการติดดอก ติดผล เพิ่มความหวาน สีสัน ผลผลิตมีคุณภาพ..


สุด สุด เพียวผง
เพียวผง (กระอะมิโนผง สูตร 4) คุณสมบัติ อนุภาคขนาดเล็ก ดูดซึมทันที ใช้น้อย เห็นผลไว พืชสมบูรณ์ แข็งแรง ส่งเสริมการติดดอกและการติดผล เพิ่มความหวานและความสดของสีสันในพืช ผลผลิตมีคุณภาพ ช่วยลดความเครียดของพืช ป้องกันเชื้อรา ..


เพียว 1 สินค้าเกษตรยอดนิยม
เพียว 1 วัคซีนพืช คุณสมบัติ เป็นตัวช่วยเสริมการทำงานให้กับพืช เมื่อฉีดพ่นตามระยะ พืชเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ เพิ่มภูมิต้านทานโรคแมลง และสามารถใช้เคลือบ แช่เมล็ดพันธุ์พืช เพื่อป้องกันเชื้อรา และ สกัดจากธรรมชาติ จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม..


เพียว 2 สูตรเข้มข้น
เพียว2 (กรดอะมิโนน้ำ สูตร2) คุณสมบัติ ของกรดอะมิโนพืช ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์โปรตีน การสังเคราะห์แสง เป็นสารตั้งต้นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อพืช ส่งเสริมการติดดอกและการติดผล เพิ่มความหวานและความสดของสีสันในพืช ผลผลิตมีคุณภาพ และช่วยทำให้ดินร่วนซุย..